Księga przychodów i rozchodów (KPIR)


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR)

KSIĘGOWOŚĆ KPIR DLA MAŁYCH FIRM

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) to forma prowadzenia księgowości dla działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie KPIR mają obowiązek księgowania w niej wszystkich przychodów oraz kosztów, a także wykazywania dochodów (przychody pomniejszone o koszty), które są podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

CENNIK

CO OFERUJEMY?

Usługi świadczone przez TAX SAFE podczas prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:

  • Ewidencja środków trwałych
  • Ewidencja wyposażenia
  • Rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu
  • Ewidencja przebiegu pojazdów online
  • Rejestry VAT WDT i WNT

W zakres obowiązków biura rachunkowego TAX SAFE wchodzi także wypełnianie oraz dostarczanie niezbędnej dokumentacji podatkowej oraz ubezpieczeniowej do Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Po podpisaniu pełnomocnictw to my zajmujemy się wszystkimi urzędowymi sprawami oraz reprezentujemy klienta w razie kontroli.

W zakres umowy z TAX SAFE wchodzi także:

  • Bezpłatne rozliczenia podatku PIT/CIT/VAT/VAT UE
  • Bezpłatne sporządzanie dokumentacji dla ZUS
  • Bezpłatna pomoc w sporządzaniu umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o pracę)
  • Bezpłatne sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych z tytułu umów cywilnoprawnych
  • Bezpłatne doradztwo w zakresie wyboru metody opodatkowania, rozliczeń VAT, podatku dochodowego

 

Zadzwoń już dziś, a my odpowiemy na wszystkie pytania!

574 74 88 30

574 74 88 31

Image result for tax safe