Dotacje Unijne


dotacje unijne gdańsk

Dotacje unijne w Gdańsku – TAX SAFE

Pozyskanie dotacji z funduszy unijnych wymaga załatwienia wielu formalności, a co za tym idzie, specjalistycznej wiedzy, której zazwyczaj brakuje przedsiębiorcom. Nasze biuro rachunkowe w Gdańsku zapewnia kompleksową pomoc z zakresu dotacji z Unii Europejskiej. Pomagamy w wyborze odpowiedniego programu, jesteśmy wsparciem w czasie załatwiania formalności i dokładnie tłumaczymy każdą z wątpliwych kwestii.

Dlaczego warto korzystać z funduszy UE?

Dlaczego warto korzystać z dotacji z Unii Europejskiej? Powodów jest wiele, poniżej najważniejsze z nich:

 • środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z różnego typu innowacjami, na przykład optymalizację procesów produkcyjnych czy wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu,
 • dotację można również przeznaczyć na zakup nowych urządzeń i maszyn do firmy,
  programy dotacji unijnych ułatwiają również ekspansję na rynki zagraniczne. Wymienione powyżej kwestie dają ogromne możliwości rozwoju i
 • pozwalają zwiększyć konkurencyjność firmy.

Chciałbyś pozyskać dotacje unijne, ale nie wiesz od czego zacząć? Biuro Rachunkowe TAX SAFE zapewnia pomoc w otrzymaniu dotacji!

 

Czym są dotacje unijne?

 

Dotacje unijne przekazywane z Unii Europejskiej jako finansowanie krajów członkowskich mają na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarek tych państw, walkę z bezrobociem oraz rozwijanie uboższych rejonów. Zgodnie z dokumentem Europa 2020, który jest strategicznym planem rozwoju, na pomoc krajom członkowskim do 2020 roku zostanie przekazane ponad 453 mld euro.

 

Z jakich funduszy oraz programów mogę skorzystać?

 

Pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020 to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – wspiera inwestycje produkcyjne i infrastrukturalne, a także małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Program ten ma na celu wyrównanie różnic w poziomach rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej oraz wzmacnianie jej spójności gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej.
 • Europejski Fundusz Społeczny – jego głównym celem jest walka z bezrobociem poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz kształcenia. Wpiera on głównie ludzi zamieszkujących tereny zagrożone ubóstwem oraz młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności – środki z tego funduszu przeznaczone są dla państw, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Pieniądze w ten sposób pozyskane mają na celu redukcję różnic gospodarczych i społecznych.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wspiera rozwój rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej.

Poza funduszami, dodatkowe wsparcie dla państw członkowskich Unii Europejskiej zapewniają programy realizowane w latach 2014-2020. Są to:

 • Program Horyzont 2020 – jego głównym celem jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz prac badawczych.
 • Program COSME – wspiera rozwój małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskaniu dostępu do rynków na terenie Unii Europejskiej oraz dodatkowego finansowania dla firmy.
 • Program „Łącząc Europę” finansuje inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowy dróg, rozwój linii kolejowych oraz elektrycznych, a także technologii telekomunikacyjnej.
 • Program Erasmus+ – program pomagający młodym ludziom uzyskać staż i doświadczenie zawodowe za granicą, a w rezultacie zwiększyć szanse na zatrudnienie poprzez pomoc w rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz językowych.
 • Program Kreatywna Europa – program finansujący kulturę (kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, itp.)

W zależności od wielkości firmy posiadamy rozgraniczenia co do wielkości dotacji

 • Mikro do 70 %
 • Małe do 60%
 • Średnie do 50 %
 • Duże do 40 %

W województwie pomorskim maksymalny wskaźnik dofinansowania wynosi 55 %.

 

Do kogo zwrócić się o pomoc w pozyskaniu dotacji?

 

Biuro rachunkowe TAX SAFE pomoże Państwu wybrać odpowiedni program oraz przeprowadzi przez wszystkie etapy załatwiania dotacji unijnych – od wypełnienia wniosków oraz sporządzenia biznes planu aż do podpisania umowy realizacji projektu.

 

 

 

 

 

Już dziś umów się na konsultacje!

 

 

Biuro Rachunkowe