Faktoring


Co to jest?

Faktoring to nic innego, jak wykupienie wierzytelności pochodzących ze sprzedaży towarów czy usług przez firmę faktoringową (faktora). Przedsiębiorstwo sprzedające wierzytelności (faktorant) natychmiastowo otrzymuje nawet do 90 % całkowitej wartości wystawionych faktur, zaś pozostała cześć zostaje wypłacona po uregulowaniu należności poprzez pierwotnego odbiorcy towarów lub usług.

Dla kogo?

Faktoring jest doskonałym rozwiązaniem dla firm oferujących swoim klientom sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Pomaga on w zachowaniu płynności oraz elastyczności finansowej, a także umożliwia zwiększenie obrotów.

Typy faktoringu

Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że dłużnik okaże się niewypłacalny – dlatego właśnie powstały różne produkty faktoringowe. Trzy główne typy faktoringu to:

  • WŁAŚCIWY (bez regresu) – faktor wykupuje wierzytelności oraz przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika – po uprzedniej ocenie jego kondycji finansowej. Koszty takiego faktoringu są wyższe niż w innych przypadkach z uwagi na ponoszone przez faktora ryzyko.
  • NIEWŁAŚCIWY (z regresem) – faktor wykupuje wierzytelności, ale nie przejmuje ryzyka. W tej sytuacji, jeśli dłużnik nie ureguluje należności, obowiązek spłaty spada na faktoranta, który w pierwszej kolejności oddaje należności faktorowi, a później może dochodzić swoich praw wobec dłużnika.
  • MIESZANY – łączy w sobie cechy faktoringu właściwego oraz niewłaściwego – faktor wykupuje wierzytelności i przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, ale tylko do określonej na umowie wysokości. Odpowiedzialnością faktoranta zaś, jest pokrycie powstałej w efekcie tego nadwyżki.

 

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej?

Zadzwoń!

 

 

Biuro Rachunkowe