Tarcza antykryzysowa – pomoc prawna


Dzień Dobry,

Specjalnie ze względu na Państwa zapytania postanowiliśmy stworzyć dedykowaną ofertę odpowiadającą obecnym zapotrzebowaniom. Pomożemy wszystkich pozyskać odpowiednie środki zgodnie z środkami rządowymi.

tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – oferta

1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 (WNIOSEK ZUS RDZ)

2. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (WNIOSEK ZUS RSP-C)

3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (WNIOSEK ZUS RSP-D)

4. ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (opłaty za przesunięcie terminu) – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (WNIOSEK ZUS RDU)

5. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

6. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców