Kadry i płace


Biuro Rachunkowe w Gdańsku – TAX SAFE Oddział Gdańsk oprócz profesjonalnej obsługi księgowej świadczy również usługi kadrowo-płacowe.

 

Obsługa kadrowo/płacowa – umowy cywilnoprawne

 • przygotowanie umów: zlecenie, o dzieło
 • przygotowanie rachunku na podstawie ewidencji przepracowanych godzin
 • sporządzanie wymaganych deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT–11 oraz PIT-4R

 

Obsługa kadrowo/płacowa – umowy o pracę

 • przygotowanie umowy o pracę
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji dla nowego pracownika:
  •  kwestionariusz osobowy
  •  skierowanie na badanie lekarskie
  •  PIT-2
  •  karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  •  oświadczenie o zapoznaniu z zasadami PPOŻ
  •  oświadczenie do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
  •  podstawowa informacja określona w art. 29 §3 Kodeksu Pracy
  •  oświadczenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz okresie rozliczeniowym
  •  zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
  •  obowiązkowa informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu.
 • ewidencja czasu pracy na podstawie listy obecności i wniosków urlopowych
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie listy płac
 • sporządzanie wymaganych deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT–11 oraz PIT-4R