Kadry i płace


Kadry i płace Gdańsk

Biuro Rachunkowe w Gdańsku – TAX SAFE Oddział Gdańsk oprócz profesjonalnej obsługi księgowej świadczy również usługi kadrowo-płacowe.

Obsługa kadrowo-płacowa to nasza specjalność

Poznajemy potrzeby klientów i wychodzimy im naprzeciw. Nasi konsultanci każdego dnia opracowują optymalne rozwiązania, dzięki którym współpraca na stopie pracodawca-pracownik przebiega bez zarzutów.

Wciąż aktualizujemy naszą wiedzę i śledzimy wszelkie zmiany w prawie, co sprawia, że interesy każdego z naszych klientów są w 100% bezpieczne. Ponadto, zapewniamy pełną ochronę danych osobowych, finansowych oraz wszelkiego typu dokumentów.

Oferujemy usługi kadrowo-płacowe w Gdańsku i Trójmieście

Outsourcingiem kadr i płac zajmujemy się od lat. Choć siedziba naszego biura rachunkowego znajduje się w Gdańsku, współpracujemy z klientami z całego Trójmiasta. Zapewniamy obsługę kadrowo-płacową firmom o różnej wielkości i różnym profilu działania. Za każdym razem dokładnie analizujemy potrzeby klienta oraz wymagania jego branży i przygotowujemy optymalną ofertę.

1. Obsługa kadrowo/płacowa – umowy cywilnoprawne

 • przygotowanie umów: zlecenie, o dzieło
 • przygotowanie rachunku na podstawie ewidencji przepracowanych godzin
 • sporządzanie wymaganych deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT–11 oraz PIT-4R

2. Obsługa kadrowo/płacowa – umowy o pracę

 • przygotowanie umowy o pracę
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji dla nowego pracownika:
  •  kwestionariusz osobowy
  •  skierowanie na badanie lekarskie
  •  PIT-2
  •  karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  •  oświadczenie o zapoznaniu z zasadami PPOŻ
  •  oświadczenie do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
  •  podstawowa informacja określona w art. 29 §3 Kodeksu Pracy
  •  oświadczenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz okresie rozliczeniowym
  •  zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
  •  obowiązkowa informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu.
 • ewidencja czasu pracy na podstawie listy obecności i wniosków urlopowych
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie listy płac
 • sporządzanie wymaganych deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT–11 oraz PIT-4R

Dlaczego warto nas wybrać?

Dlaczego warto skorzystać z usług kadrowo-płacowych naszego biura rachunkowego w Gdańsku? Już wyjaśniamy:

 • nasz zespół może pochwalić się specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem,
 • zawsze przygotowujemy przejrzystą wycenę naszych usług ‒ bez żadnych ukrytych kosztów,
 • zapewniamy pełną poufność danych,
 • jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i zawsze służymy pomocą