Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (WNIOSEK ZUS RSP-D)


Kogo dotyczy? 

– Osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19 oraz nieposiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz zamieszkujących na terytorium Polski i posiadających obywatelstwo RP lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Co można zyskać? 

– Środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł) w postaci jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia? 

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł można otrzymać, jeśli:

– Rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawieszono działalności) i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe:

  1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym,
  2. nie przekroczył 15 681 zł netto
  3. świadczenie zarówno dla czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT

– Rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawieszono ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskano w miesiącu przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył 15 681 zł netto.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł można otrzymać w przypadku:

– Rozliczania podatku kartą podatkową oraz bycia zwolnionym z VAT.