Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 (WNIOSEK ZUS RDZ)


Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych, Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kogo dotyczy? 

– Osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki ZUS na własne ubezpieczenia.
– Płatników składek (zarówno w formie działalności gospodarczej jak i spółki), którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.

Jakie należy spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia? 

– W przypadku opłacania składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód z działalności nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł netto miesięcznie.
– Złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

– Złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r.

UWAGA! Zwolnienie nie przysługuje posiadającym jakichkolwiek zaległości w ZUS na dzień 31 grudnia 2019.