ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (opłaty za przesunięcie terminu) (WNIOSEK ZUS RDU)


ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (opłaty za przesunięcie terminu) – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (WNIOSEK ZUS RDU)

Kogo dotyczy? 

– Każdego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

– Być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzi się działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Ulga dotyczy składek od
stycznia 2020 r., nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Co można zyskać? 

– Możliwość opłacenia składek do ZUS w późniejszym terminie. Jeśli złoży się wniosek przed terminem płatności składek nie ponosi się żadnych kosztów związanych z zapłatą w późniejszym terminie (brak odsetek). Jeśli wniosek złoży się po terminie opłacania składek naliczone zostaną odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
– Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Należy pamiętać jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.
– Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

– We wniosku zawiera się termin, do kiedy składki mają zostać odroczone lub ilość/wysokość rat w przypadku rozłożenia na raty.