Uproszczona księgowość


Co to jest i dla kogo?

Mała księgowość Gdańsk

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR) to forma prowadzenia księgowości dla działalności gospodarczych, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie KPIR mają obowiązek księgowania w niej wszystkich przychodów oraz kosztów, a także wykazywania dochodów (przychody pomniejszone o koszty), które są podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca płaci podatek od przychodów, których nie może pomniejszych o koszty ich otrzymania.

Przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przychody z działalności nie przekroczyły 150 tys. euro.

Przykładowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 20% – wolne zawody (lekarze, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele)
 • 17% – usługi hotelarskie, fotograficzne, handel hurtowy, handel hurtowy pojazdów mechanicznych i motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
 • 10% – odpłatne zbycie praw majątkowych oraz nieruchomości,
 • 8,5% – przychody z tytułu najmu lub dzierżawy oraz działalność usługowa
 • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane oraz transport
 • 3% – gastronomia, handel, rybołówstwo
 • 2% – sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

 

KARTA PODATKOWA to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności. Przedsiębiorca wybierający ten sposób opodatkowania nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości ani składania zeznań rocznych, a podatek, który płaci, nie jest zależny od wysokości przychodu ani dochodu.

Miesięczna kwota podatku należnego jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego, który bierze pod uwagę rodzaj działalności, liczbę pracowników oraz liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest dana działalność.

Do płacenia podatku dochodowego w formie karty podatkowej uprawnione są osoby prowadzące działalność:

 • usługową,
 • wytwórczo-usługową,
 • gastronomiczną,
 • w zakresie usług transportowych (z wykorzystaniem jednego pojazdu),
 • w zakresie usług rozrywkowych.

 

 

Mała księgowość w Tax Safe

Zadzwoń już dziś, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

 

 

Biuro Rachunkowe