Samochód prywatny w firmie – Sposoby rozliczania


Sposoby rozliczania kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w firmie (działalności gospodarczej)

Sposoby rozliczania kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w firmie (działalności gospodarczej)

Istnieją dwie metody ujmowania kosztów eksploatacji samochodu osobowego w przedsiębiorstwie. Wpływ na wybór danej metody może mieć wartość pojazdu bądź preferencje przedsiębiorcy.

I. Opcja

Pierwszą opcją rozliczania kosztów eksploatacji samochodu w firmie jest zaliczenie go do środków trwałych przedsiębiorstwa na podstawie umowy kupna/sprzedaży, faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup oraz naliczanie amortyzacji z tytułu jego użytkowania. Do końca 2018 r. obowiązywało tylko ograniczenie możliwości rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 50%, natomiast od 2019r. została wprowadzona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na podstawie której przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% kosztów eksploatacji samochodu (paliwo, naprawy, części), oraz odliczyć 50% podatku od towarów i usług.

Amortyzację należy wyliczyć jednym z dwóch sposobów:

  1. jednorazowa-w przypadku gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 10 000 złotych,
  2. liniowa – na podstawie stawki amortyzacji (maksymalna 20%) – należy przygotować plan amortyzacji.

II. Opcja

Inną metodą ujmowania kosztów eksploatacji samochodu w przedsiębiorstwie jest korzystanie z prywatnego auta na cele działalności. W tym wypadku rozliczanie kosztów do końca 2018 r. odbywało się za pomocą wypełnionej przez właściciela tzw. „kilometrówki”, czyli ewidencji przebiegu pojazdu. Jednak w roku 2019 wraz z  nowelizacją ustawy o PIT i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 wydatki związane z prywatnym pojazdem zostaną ujęte w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 20% poniesionych wydatków a ewidencje przebiegu pojazdu nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.