Zmiany w CIT w 2019 r.


Zmiany w CIT w 2019 r

W skrócie

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 23 października 2018 roku, (Dz.U. 2018 poz.2159) dotycząca preferencyjnej stawki podatku dochodowego (9%) od osób prawnych (CIT). Zmiana obejmie rozliczenia dochodów (przychodów) spółek uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku, czyli dochody z 2018 roku, które rozliczamy w 2019 rokunie będą brane pod uwagę.

Dla kogo?

Aby skorzystać z 9% stawki CIT należy spełnić następujące warunki:

  • przychody uzyskane w danym roku nie mogą przekroczyć 1,2 mld EUR
  • posiadanie statusu małego podatnika w danym roku podatkowym(warunek ten nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia tej działalności)

Wyjaśnienia:

Stawkę 9% możemy zastosować jedynie do przychodów operacyjnych, jednak podczas oceny możliwości jej zastosowania przez podatnika bierzemy pod uwagę zarówno przychody operacyjne jak i kapitałowe.

Jeśli podatnik prowadził działalność w zeszłym roku, a w tym roku chce rozliczyć się stawką podatku 9%, musi uwzględnić przychód z zeszłego roku (aby zweryfikować status małego podatnika) jak i z bieżącego. Natomiast jeśli podatnik założył działalność w roku bieżącym, to jest zobowiązany uwzględnić w rozliczeniu jedynie przychód z roku bieżącego.

Kto nie skorzysta?

  • podmioty powstałe w skutek przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • podmioty powstałe w skutek przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  • podmioty powstałe w wyniku podziału
  • spółki dzielona
  • niektóre podmioty posiadający wkłady niepieniężne (aporty)
  • grupy kapitałowe

Opodatkowanie zagranicznego kapitału w Polsce

Warto zauważyć, że spółka zagraniczna podlegająca ograniczonemu opodatkowaniu (osiągająca przychód poprzez polski podmiot), także może skorzystać z obniżonej stawki CIT. Jednak w tym przypadku przez przychód podatnika rozumiemy przychód całego przedsiębiorstwa, czyli przychód spółki w Polsce jak i przychód osiągnięty za granicą kraju.