Koszty uzyskania przychodu (KUP) – Poradnik dla przedsiębiorców


Dla osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodu w skali miesięcznej wyniosą:

  • dla osób pracujących w miejscu zamieszkania 111,25 zł za okres od stycznia do października i 250 zł od października do grudnia z rocznym limitem 1751,25 zł przy jednym etacie lub 2626,54 zł przy więcej niż 1 etacie,
  • dla osób dojeżdżających 139,06 zł za okres od stycznia do października i 300 zł od października do grudnia z rocznym limitem 2151,54 zł przy jednym etacie lub 3226,92 zł w przypadku kilku etatów.

Dla osób fizycznych prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą oraz osób prawnych

Co to są koszty uzyskania przychodu?

  • Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności.

Jakie wydatki zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu?

  • Niestety nie istnieje lista wydatków, które można jednoznacznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych możemy znaleźć jedynie negatywny katalog wydatków, czyli takich, które nie mogą zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu. Żeby wydatek został potraktowany jako koszt musi być związany z prowadzoną działalnością oraz musi być uzasadniony. Wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przyszłych przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Kolejnym warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie poniesionego kosztu, czyli faktura (w niektórych przypadkach można uznać paragony czy bilety). Koszt musi zostać poniesiony przez podatnika, więc na fakturze muszą znajdować się dane identyfikujące go jako nabywcę.

Dlaczego koszty uzyskania przychodu i ich kwalifikacja są ważne?

  • Prowadząc księgowość w formie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów istnieje możliwość odliczenia tych wydatków, a co za tym idzie obniżenie podstawy opodatkowania i niższe podatki.