Progi podatkowe 2019/2020 – Poradnik


Progi podatkowe 2019/2020 - Poradnik

Zmiany w 2019 r.:

 • Od 1 października 2019 pierwszy próg podatku dochodowego od osób fizycznych został obniżony do 17%. Drugi próg pozostał bez zmian i wynosi 32% za dochód powyżej pierwszego progu.
 • Pierwszy próg został obniżony do 17%, ale podatek dochodowy za cały rok 2019 wyniesie 17,75%. Wynika to z tego, że do października nadal obowiązywała stawka 18% (9 miesięcy x 18% + 3 miesiące x 17%) /12 miesięcy).

Zmiany w 2020 r.:

 • Pierwszy próg: do kwoty 85528 zł podatekto 17% wartości przychodu
 • Drugi próg: powyżej 85528 zł podatek wyniesie 12 539,76 zł + 32% z nadwyżki

Kwoty zmniejszające podatek

W związku z obniżeniem podatku PIT zmieniają się również kwoty zmniejszające podatek. W tym roku (2019) wyniosą one:

 • do 8000 zł dochodu – 1420 zł – całkowite zwolnienie,
 • od 8000 zł do 13000 zł dochodu – 1420 zł – (871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł),
 • od 13000 zł do 85528 zł dochodu –548,30 zł,
 • od 85528 zł do 127000 zł –548,30zł – (548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) ÷ 41472 zł),
 • powyżej 127000 zł dochodu – nie przysługuje zwolnienie.

W 2020 roku kwoty te spadną do:

 • do 8000 zł dochodu – 1360 zł – całkowite zwolnienie,
 • od 8000 zł do 13.000 zł dochodu – 1360 zł – (834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł),
 • od 13000 zł do 85528 zł dochodu – 525,12,
 • od 85528 zł do 127000 zł – 525,12 zł – (525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) ÷ 41472 zł),
 • powyżej 127.000 zł dochodu – nie przysługuje zwolnienie.