Split Payment (Podzielona płatność)


Split Payment (Podzielona płatność)

Od 1 listopada 2019 wszedł w życie obligatoryjny Split Payment, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

Na czym polega mechanizm Split Paymentu?

Płatność za każdą fakturę dokumentującą zakup towarów lub usług z nowego załącznika nr 15 ustawy o VAT (tzw. towarów i usług wrażliwych) na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto musi zostać dokonana na dwa rachunki bankowe: kwotę netto należy wpłacić na rachunek bankowy dostawcy prowadzony przez niego w ramach jego działalności, a kwotę podatku VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy. Środki znajdujące się na koncie VAT formalnie należą do podatnika, jednak dostęp do nich jest ograniczony, ponieważ mogą one zostać wykorzystane jedynie do płatności za zobowiązania z tytułu podatków oraz ZUS na rzecz organów podatkowych lub wartości VAT na rachunek VAT swoich kontrahentów.

Od 01.01.2020 konto, na które dokonuje się płatności będzie musiało znajdować się na tzw. „Białej Liście”. W przypadku dokonania płatności na konto, które się na niej nie znajduje traci się możliwość zaliczenia w koszty wydatków powyżej 15 tys. zł brutto oraz możliwość odliczenia VAT.

Kto musi dokonywać płatności przy użyciu SplitPaymentu?

Każdy podatnik sprzedający oraz nabywający towary oraz usługi od innego podatnika znajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość faktury wynosi powyżej 15 tys. zł brutto.

Należy pamiętać, że płatności mechanizmem podzielonej płatności należy dokonać również wtedy, gdy całkowita kwota na fakturze wynosi powyżej 15 tys. zł brutto, mimo iż wartość towarów czy usług znajdujących się na tej fakturze, które są w załączniku nr 15 jest mniejsza, jednak wtedy płatności za pomocą MPP dokonuje się tylko w ramach towarów znajdujących się w załączniku.

Główne grupy towarów z załącznika nr 15 to:

  • paliwa,
  • stal,
  • złom, odpady,
  • metale szlachetne i nieszlachetne,
  • folię stretch,
  • sprzęt elektroniczny,
  • usługi budowlane,
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Płatności mechanizmem Split Payment nie można dokonywać za pomocą karty kredytowej.

Odpowiedzialność solidarna

Zarówno nabywca i sprzedawca, są zobligowani do weryfikacji czy faktura powinna być zapłacona w systemie Split Payment. Jako nabywcy mamy obowiązek sami to sprawdzić. Jeżeli sprzedawca nie zaznaczy tego na fakturze, a nabywca tego nie zauważy to Urząd Skarbowy może go dodatkowo obciążyć – sankcje w tym wypadku wynoszą 30% kwoty VAT.