+48 574 748 831 gdansk@taxsafe.pl

  Progi podatkowe 2019/2020 – Poradnik

  Progi podatkowe 2019/2020 – Poradnik


  Progi podatkowe 2019/2020 - Poradnik

  Zmiany w 2019 r.:

  • Od 1 października 2019 pierwszy próg podatku dochodowego od osób fizycznych został obniżony do 17%. Drugi próg pozostał bez zmian i wynosi 32% za dochód powyżej pierwszego progu.
  • Pierwszy próg został obniżony do 17%, ale podatek dochodowy za cały rok 2019 wyniesie 17,75%. Wynika to z tego, że do października nadal obowiązywała stawka 18% (9 miesięcy x 18% + 3 miesiące x 17%) /12 miesięcy).

  Zmiany w 2020 r.:

  • Pierwszy próg: do kwoty 85528 zł podatekto 17% wartości przychodu
  • Drugi próg: powyżej 85528 zł podatek wyniesie 12 539,76 zł + 32% z nadwyżki

  Kwoty zmniejszające podatek

  W związku z obniżeniem podatku PIT zmieniają się również kwoty zmniejszające podatek. W tym roku (2019) wyniosą one:

  • do 8000 zł dochodu – 1420 zł – całkowite zwolnienie,
  • od 8000 zł do 13000 zł dochodu – 1420 zł – (871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł),
  • od 13000 zł do 85528 zł dochodu –548,30 zł,
  • od 85528 zł do 127000 zł –548,30zł – (548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) ÷ 41472 zł),
  • powyżej 127000 zł dochodu – nie przysługuje zwolnienie.

  W 2020 roku kwoty te spadną do:

  • do 8000 zł dochodu – 1360 zł – całkowite zwolnienie,
  • od 8000 zł do 13.000 zł dochodu – 1360 zł – (834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł),
  • od 13000 zł do 85528 zł dochodu – 525,12,
  • od 85528 zł do 127000 zł – 525,12 zł – (525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł) ÷ 41472 zł),
  • powyżej 127.000 zł dochodu – nie przysługuje zwolnienie.

  Koszty uzyskania przychodu (KUP) – Poradnik dla przedsiębiorców


  Dla osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej

  Koszty uzyskania przychodu w skali miesięcznej wyniosą:

  • dla osób pracujących w miejscu zamieszkania 111,25 zł za okres od stycznia do października i 250 zł od października do grudnia z rocznym limitem 1751,25 zł przy jednym etacie lub 2626,54 zł przy więcej niż 1 etacie,
  • dla osób dojeżdżających 139,06 zł za okres od stycznia do października i 300 zł od października do grudnia z rocznym limitem 2151,54 zł przy jednym etacie lub 3226,92 zł w przypadku kilku etatów.

  Dla osób fizycznych prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą oraz osób prawnych

  Co to są koszty uzyskania przychodu?

  • Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności.

  Jakie wydatki zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu?

  • Niestety nie istnieje lista wydatków, które można jednoznacznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych możemy znaleźć jedynie negatywny katalog wydatków, czyli takich, które nie mogą zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu. Żeby wydatek został potraktowany jako koszt musi być związany z prowadzoną działalnością oraz musi być uzasadniony. Wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przyszłych przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Kolejnym warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie poniesionego kosztu, czyli faktura (w niektórych przypadkach można uznać paragony czy bilety). Koszt musi zostać poniesiony przez podatnika, więc na fakturze muszą znajdować się dane identyfikujące go jako nabywcę.

  Dlaczego koszty uzyskania przychodu i ich kwalifikacja są ważne?

  • Prowadząc księgowość w formie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów istnieje możliwość odliczenia tych wydatków, a co za tym idzie obniżenie podstawy opodatkowania i niższe podatki.

  Split Payment (Podzielona płatność)


  Split Payment (Podzielona płatność)

  Od 1 listopada 2019 wszedł w życie obligatoryjny Split Payment, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

  Na czym polega mechanizm Split Paymentu?

  Płatność za każdą fakturę dokumentującą zakup towarów lub usług z nowego załącznika nr 15 ustawy o VAT (tzw. towarów i usług wrażliwych) na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto musi zostać dokonana na dwa rachunki bankowe: kwotę netto należy wpłacić na rachunek bankowy dostawcy prowadzony przez niego w ramach jego działalności, a kwotę podatku VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy. Środki znajdujące się na koncie VAT formalnie należą do podatnika, jednak dostęp do nich jest ograniczony, ponieważ mogą one zostać wykorzystane jedynie do płatności za zobowiązania z tytułu podatków oraz ZUS na rzecz organów podatkowych lub wartości VAT na rachunek VAT swoich kontrahentów.

  Od 01.01.2020 konto, na które dokonuje się płatności będzie musiało znajdować się na tzw. „Białej Liście”. W przypadku dokonania płatności na konto, które się na niej nie znajduje traci się możliwość zaliczenia w koszty wydatków powyżej 15 tys. zł brutto oraz możliwość odliczenia VAT.

  Kto musi dokonywać płatności przy użyciu SplitPaymentu?

  Każdy podatnik sprzedający oraz nabywający towary oraz usługi od innego podatnika znajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość faktury wynosi powyżej 15 tys. zł brutto.

  Należy pamiętać, że płatności mechanizmem podzielonej płatności należy dokonać również wtedy, gdy całkowita kwota na fakturze wynosi powyżej 15 tys. zł brutto, mimo iż wartość towarów czy usług znajdujących się na tej fakturze, które są w załączniku nr 15 jest mniejsza, jednak wtedy płatności za pomocą MPP dokonuje się tylko w ramach towarów znajdujących się w załączniku.

  Główne grupy towarów z załącznika nr 15 to:

  • paliwa,
  • stal,
  • złom, odpady,
  • metale szlachetne i nieszlachetne,
  • folię stretch,
  • sprzęt elektroniczny,
  • usługi budowlane,
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
  • węgiel i produkty węglowe,
  • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

  Płatności mechanizmem Split Payment nie można dokonywać za pomocą karty kredytowej.

  Odpowiedzialność solidarna

  Zarówno nabywca i sprzedawca, są zobligowani do weryfikacji czy faktura powinna być zapłacona w systemie Split Payment. Jako nabywcy mamy obowiązek sami to sprawdzić. Jeżeli sprzedawca nie zaznaczy tego na fakturze, a nabywca tego nie zauważy to Urząd Skarbowy może go dodatkowo obciążyć – sankcje w tym wypadku wynoszą 30% kwoty VAT.


  Zaufali nam